Opinie

Onderstaand vindt u een overzicht van de lezingen, debatten en lessen en workshops waar Nynke Rixt aan heeft deelgenomen. Rechts vindt u een lijst met publicaties die (deels) over NRJ architectuur verschenen zijn.

Lezingen

Lezing, Ditching dikes, Stenden University Leeuarden, 22 juni 2017

Lezing, Night Light, Samso Denemarken, 7 juni 2017

Lezing, Night Light, Luxemburg, 7 maart 2017

Lezing, Vrouwen van nu, Franeker, 20 november 2014

Lezing, university campus fryslân, Leeuwarden, 28 oktober 2014

Lezing, feel the night, Lund Zweden,15 oktober 2014

Lezing, after sunset, Schiermonnikoog,28 augustus 2014

Lezing, de waarden van het landschap, Pingjum, april 2014

Lezing, Lindesnes Lighthouse, Norway, februari 2014

Lezing, ARCAM in de Brakke Grond, Amsterdam, oktober 2013

Lezing, herbestemming industrieel erfgoed, Sneek, september 2013

Lezing, natuurtop, den Haag, april 2013

Lezing nachtlicht, Light Challenge, Terschelling, maart 2013

Lezing Nederland wordt anders, offline blog night krimp, Amsterdam, maart 2013

Lezing, Gerben Rypma Stichting, Blauhús, februari 2013

Lezing, TUDelft, Delft, november 2012

Lezing, Friesland College; Uitdagende ontmoetingen, Leeuwarden, oktober 2012

Lezing, FNP, Wirdum, april 2012.

Lezing, Ondernemersvereniging, Ternaard, maart 2012.

Lezing, Noorderruimte-dagen TU Eindhoven, maart 2012.

Lezing, Hannemahuis, Harlingen, maart 2012.

Lezing, Vrouwen van Nu, Mantgum, februari 2012.

Lezing kwaliteiten van het Waddengebied, Skingen/Slappeterp, november 2011.

Lezing, de Moannejûn, Leeuwarden, oktober 2011.

Lezing kwaliteiten van het landschap, i.o.v. het Oversticht Markelo, oktober 2011.

Springtij, Terschelling, september 2011.

Lezing/interview, afscheid Rijksbouwmeester Liesbeth v/d/ Pol, Rotterdam, juni 2011.

Op ’n diek, Waddenacademie, Groningen, juni 2011.

Koop een krot, Dongeradeel, juni 2011.

Boekpresentatie Images of Farming van Wapke Feenstra, i.o.v. Fries museum, mei 2011.

Ted x, Leeuwarden, mei 2011.

Debatten

Toekomst voor het Friese landschap, Fryske Akademie, 2013

Wet op de architectentitel, BNA-kantoor, Amsterdam, november 2009.

De ruimtelijke kwaliteit van Opeinde, Drachten, mei 2009.

De week van de Friese geschiedenis, Fries Museum, Leeuwarden, oktober 2008.

Nacht van de Filosofie, thema: De stad en het platteland, Tresoar, Leeuwarden, april 2008.

Mei Fryslân foarút, Jubileumsymposium ta gelegenheid fan 50 jier akademylêzingen: útgongspunten foar it ûntwerpen út de eigen krêft wei, februari 2008.

Lessen en workshops

Friese poort, feel the night, augustus 2014

Gastles van een architect, prinsalexanderschool, februari 2013

Stallenbouw, omgevingsbewust bouwen, AOC, september 2012

NHL, gastcollege CMD, oktober 2012

Stallenbouw, omgevingsbewust bouwen, AOC, september 2011

Bouwen aan de bouw, de Trijerine in Schettens, juni 2011.