Nynke-Rixt Jukema

Persoonlijke gegevens

Naam:
Voornamen:
Bureau:
Bureau-adres:

ir. N.R. Jukema
Nynke-Rixt
NRJ Architectuur
Blokhuisplein 40, 8911 LJ Leeuwarden

Telefoonnummer:
Website:
Emailadres:

06 - 4017 3751
www.nrjarchitectuur.nl
info@nrjarchitectuur.nl

Geboortedatum en -plaats:         

05-04-1979, Zwarte Haan

Werkervaring

2006 - heden    NRJ architectuur, architect
2015 - heden    Initiatiefnemer en artistiek leider stichting Feel the Night
2014 - heden    Vice-voorzitter stichting Wad en Design
2014 - 2016      Lid programmaraad ARK centrum voor architectuur en ruimtelijke kwaliteit
2013 - 2016      Jurylid Abe Bonnema prijs
2013 - 2017      Lid Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem
2011 - 2013      Lid schrijfteam bidbook Culturele Hoofdstad 2018
2011                Lid Deltaplatform Fryske Tsjerken, Provinsje Fryslân
2013                Coach Light Challenge 2013
2012                Lid klankbordgroep beroepservaringperiode (BEP)
2012                Jurylid Gouden Piramide prijs
2012                Jurylid Margareta de Heerprijs
2011 - 2015      Bestuurslid Doarpsmienskip Mantgum
2010 - 2012      Waddenacademie, lid sociaaleconomische denktank
2010 - 2011      Provincie Fryslân, klankbordgroep Nijepleats
2009 - 2010      Waddenvereniging, advisering landschappelijke inpasbaarheid
2009 - 2012      AOC Friesland/van Hall/WUR, docent Omgevingsbewust Bouwen
2009 - 2012      Dienst Landelijk gebied, advisering landschappelijke inpasbaarheid
2008 - 2010      Stichting duurzaamheidscentrum, expert landschappelijke inpasbaarheid
2005 - 2010      Hûs en Hiem, welstandsadvisering
2002 - 2010      Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, docent
2004 - 2005      Sacon, bureau voor architectuur, stedenbouw en landschap, architect

Prijzen

2018                Nominatie Vredeman de Vriesprijs voor architectuur
2015                Nominatie mooiste gebouw van Groningen 2015
2014                Nominatie Vredeman de Vriesprijs voor architectuur
2013                Eerste prijs Vredeman de Vriesprijs voor vormgeving
2012                Nominatie Vredeman de Vriesprijs voor architectuur
2012                Startsubsidie Stimuleringsfonds voor architectuur
2010                Tweede prijs: Vredeman de Vries publieksprijs voor architectuur
2008                Eerste prijs: Europan
2008                Startstipendium fonds BKVB
2005                Eervolle vermelding: ontwerp een terp
2005                Nominatie: Archiprix 2005, beste afstudeerproject
2000                Eerste prijs: Friese Bouwkringprijs, beste afstudeerproject

Opleiding

2006 - 2008      Het Experiment, beroepservaring voor jonge architecten
2000 - 2003      Technische Universiteit Delft, afstudeerrichting architectuur
1996 - 2000      Noordelijke hogeschool Leeuwarden, afstudeerrichting bouwkunde
1991- 1996       Havo, Comenius College Leeuwarden

Cursussen

2009                Didactiek
2004                Architectural desktop
2001                Videobewerking
2001                Tekenen en schilderen
1999                Fotografie