#1

Anne Frederiks Hoekstra

Vanuit een opgave over “de geschiedenis en zijn ontwerp” is een onderzoek ontstaan over de dorpstimmerman/architect Anne Frederiks Hoekstra. De architect Hoekstra (1876-1947) leefde in een tijd van crisis, opbouw en vernieuwing. Het is een verslag over een “gewone architect” die door zijn maatschappelijke betrokkenheid zijn eigen opgaven creëerde. Zo was hij betrokken bij de oprichting van coöperatieve zuivelfabrieken en de realisatie van gemalen. Beide opgaven reageerden op de landbouwcrisissen die de periode rond 1900 kenmerkte. Ook de verbetering van het bestaande boerderijconcept, ter bestrijding van de T.B.C., behoorde tot zijn ambitie. In het leven van de architect Hoekstra speelde het geloof een belangrijke rol. De architect heeft in zijn loopbaan niet alleen kerkgebouwen mogen uitbreiden, hij kreeg nadat de schoolstrijd was gestreden ook de mogelijkheid om enkele bijzondere (christelijke) scholen te ontwerpen.

volgende onderzoek >