#2

Kleikastelen

Het project kleikastelen is ontstaan in het kader van de architectuurprijsvraag “ontwerp een terp”. Hoe gaan we wonen en werken in Friesland in 2030 wanneer het waterpeil is gestegen? De stijgende zeespiegel door klimaatsveranderingen, het toenemende smeltwater in de rivieren en het dalende bodempeil van de polders zullen vooral in Nederland in de komende dertig jaar tot grote problemen gaan leiden. 

Begonnen is met de vraag wat zijn terpen eigenlijk? Terpen zijn kunstmatige, opzettelijk tegen de bedreiging van het water opgeworpen woonheuvels. Vermoed wordt dat de terpen die rond Christus zijn opgeworpen, alleen in de zomermaanden gebruikt zijn. Tegenwoordig zou dit een gehele volksverhuizing met zich meebrengen en de gehele economie volledig stilleggen. Permanente mobiliteit heeft dan ook een grote prioriteit. Door een kleikasteel zo te ontwerpen dat bij elke waterstand de bewoner nog mobiel is, wordt een periodieke recessie voorkomen. Tevens is er bij deze opgave ingespeeld op de grote drang naar vrijheid voor de Friezen. Doelstelling daarbij is dat zowel individuele vrijheid als de collectieve kwaliteit vorm krijgt.

< vorige onderzoek volgende onderzoek >